Mono Lake TufaZabriskie PointMesquite Dunespolygon salt platesMesquite DunesRacetrackMesquite DunesZabriskie PointParia Canyon